Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki Zdrowotno - Medycznej  A&Bi Consulting Arkadiusz Borkiewicz, zajmuje się objazdową profilaktyką medyczną w zakresie przeprowadzania przesiewowych komputerowych badań wzroku,. Nasze badanie jest bez atropinowe , nie ma potrzeby zakraplania oczu. Metoda jest bezpieczna dla organizmu. Dzięki naszym badaniom zostało wykrytych wiele wad wzroku dzięki którym można było rozpocząć wczesne leczenie, zmniejszając lub zapobiegając ich pogorszeniu. W przypadku dzieci wczesne wykrycie wad wzroku, procentowało lepszymi wynikami w nauce. Celem naszym jest pomoc jak i ułatwienie rodzicom kontroli nad stanem zdrowia ich dzieci.